✘இ בروغ فــآاآحِــش இ✘

به خودم قول دادم جاده تنهایی انقد طی کنم که وقتی بر می گردم کسی پشت سرم نباشه

آخرین قطره

                                      ✘آخرین پست عمرم✘

همه چیز به پایان رسید!

آری وقت رفتن است...

وقت سفر کردن و دل کندن...

وقت جدایی...

پای رفتن نیست...

اما باید رفت...

رفت و مقصد را جست!

نمی دانم به کدامین سو می روم...

اما می روم...

باید ادامه داد...

هنوز مانده...

مسیر طولانی و مقصد دور...

هم شادم و هم غمگین!!!

شادم از پایان و غمگینم از پایان!!!

کوله بارم را بسته ام...

آماده ی سفر...

اما دل کندن دشوار است از عزیزان!!!

رسم روزگار این است...

جدایی از کسانی که دوستشان داری!!!

سخت است اما چاره ای نیست!

دلم برای همه تنگ می شود...

رفتن اجباریست...

ماندن بعید...

تنها باید رفت و سفر کرد!!!

تنها باید ادامه داد!!!

آری می روم...

خدا نگهدار...

                             ✘تو ادامه حرفایی داریم حتما بخونید✘


ċōnŧīnūē
[ چهارشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 17:59 ] [ بهزاد ] [ ]


قسمت

قسمتم نشد که آخر تو را از همه بگیرم

واسه عشق تو بمونم

واسه عشق تو بمیرم

تو که رفتی من شکستم

این تمام ماجرا بود

قسمتم از تو و عشقت

همه عمر یک نگاه بود

[ جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ ] [ 11:6 ] [ بهزاد ] [ ]


سال نو !!!!!!!!!!!!!!

اینقدﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﻳﺖ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ؟

ﭼﺮﺍ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﻳﺖ ﺍﻧﻘﺪﺭ بی ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ؟

ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ

آﺭی ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ تویی ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﮔﺬﺷﺘﯽ

ﻭ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﭙﺮﺳﻴﺪی ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺭﺍنی ﺍﺳﺖ

 تو ادامه حرفایی دارم


ċōnŧīnūē
[ پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 12:30 ] [ بهزاد ] [ ]


کودکی

از پشت پنجره به تماشای پارک رویه رو نشستم

به بچه ها نگاه میکنم

بچه هایی که دردشون اینه باباشون بهشون بگه بازی بسه بریم خونه!

یاد کودکی های خودم میفتم

صدای بلندم همه رو آزار میداد

اما الان سکوتم .........

یاد شعری میفتم

کاش میشد بچگی را زنده کرد...

کودکی شد کودکانه گریه کرد...

شعر قهر قهرم تا قیامت را سرود...

آن قیامت که دمی بیشتر نبود...

فاصله با کودکیهامان چه کرد؟

کاش میشد:بچگانه خنده کرد...

این روزا بدجوری هوای بچگی هامو کردم

خوشبحالت کودکی که داری بازی میکنی!

[ پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 17:9 ] [ بهزاد ] [ ]


ذهن من از تو

وقتی با نگاه عاشقم به عکست خیره میشم

ناز نگاهت منو پر پر میکنه

حالا که سهم من ازت یه عکس و چندتا خاطره است

از همه چیز دل میکنم

فقط به تو فک میکنم

تو این روزای بی کسی

دلم گرفته از همه

تو نیستی و جات توی قلب من یه کوله باری از غمه

حس نبودنت داره حالمو بدتر میکنه

شب تا سحر با یاد تو گونه هامو تر میکنه

صدای خنده های تو راز های شبهای منه

حرف دوست دارم هنوز رو لبهای منه

همیشه جات تو قلبمه همیشه مثل سابقم

همیشه خواستم از خودم که بوده باشی عاشقم

[ جمعه نهم اسفند ۱۳۹۲ ] [ 11:10 ] [ بهزاد ] [ ]


رویا

این روزایی که دلم گرفته سراغتو از کی بگیرم

روزایی که خیلی دوری ازم

توی این فاصله چشمامو میبندم

وقتی که خیلی دورم از نگاهت

حال منو خوب کن،از این حالی که دارم دورم کن

وقتی که دنیا برام تاریکه

زندگی با تو شبیه یه رویاست

لحظه ای که فاصله نزدیک میشه

همه ی تنهایی هامو کشیده بودم

همه ی درد و دلامو نگفته بودم

قصه ی دلتنگیمو شنیده بودی

اون روزایی که من از دست رفته بودم

وقتی که تنها و گوشه گیر میشم

وقتی که از زندگی دلگیر میشم

این تویی که میایی دستامو میگیری


[ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ ] [ 17:47 ] [ بهزاد ] [ ]


دلم گرفته

ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ

ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ

ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ

ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ ...

ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ

ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ

ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ

ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ

ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ

ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ

[ چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 16:27 ] [ بهزاد ] [ ]


یادته ترانه هامونو

دیگه دستای سردم نا نداره
قلم روی کاغذی بیاره
که به یاد تو ترانه بنویسه


یــادتــه هــر روز یــه تــرانــه بــرای هــم مــیــنــوشــتــیــم

یــه تــرانــه دوس داشــتــنــی

تــرانــه ای کــه تــوش عــشــقــمــون احــســاس کــنــیــم

یــادتــه هــمــیــشــه تــرانــه هــامــونــو بــرای هــم مــیــخــونــدیــم

یــادتــه یــه روز یــه تــرانــه غــمــگــیــن بــرات خــونــدم

زدی تــو گــوشــم و گــفــتــی عــشــق مــا غــم نــداره

صـــورتــمـــو نــوازش کــردی

و چـــیـــزی کـــه دوســـت داشــتــم خــونــدی

مــیــدونــم هــمــه ایــنــارو یــادتــه

فــقــط خــواســتــم بــهــت بــگــم

نــمــیــدونــی کــه چــه حــالــی داره قــلــبــم

نــمــیــدونــی چــه بــغــضــی تــو گــلــومــه

نــمــیــدونــی کــه چــه بــی قــراره و گــریــونــه

وقــتــی دونـــه دونـــه عــکــســات روبــه رومــه

نــمــیــدونــی چــقــدر دســتــاتــو کــم دارم

نــمــیــدونــی چــقــدر تــنــهــایــی بــی رحــمـــه

تــمــوم عــمــرمــو یــاد تــو مــیــمــونــم

کـــه بــاســه یــک لــحــظــه بــرگــردی بــه ایــن خــونــه

بــبــیــنــی تــو نــبــود تــو چــه دیــوونــم ........

[ دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:7 ] [ بهزاد ] [ ]


روبروم بشین

حالا که وقت رفتن یه چیز ازت میخوام

فقط میخوام نگات کنم یه لحظه روبروم بشین

شاید یادت بیاد منو،منی که میمردم برات

قبول میکردی حرفامو قسم نمیخوردم برات

نشد یه بار کنار تو احساس درد و غم کنم

هر کاری کردم و نشد درداتو گاهی کم کنم

یه لحظه روبروم بشین تلخ اگه بود حرفام برو

هر چی که میگی میشنوم نگو نمیبینم تو رو

سر اومده صبرم ولی بدون تو دغ میکنم

فقط تو روبروم بشین من تو رو عاشق میکنم

چشام پر از اشک ولی هنوز به دنبال تو

یه جای خالی تو دلم هست که فقط مال تو

یه آرزو داشتم اونم داری میگیری تا بری

برای موندن نه ولی برای رفتن حاظری

حالا که میری از پیشم چشمای خیسمو ببین

بیا و قبل رفتنت یه لحظه روبروم بشین


[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 17:31 ] [ بهزاد ] [ ]


زمستون سرد

بازم تو سرمای زمستون سرد دستامو آروم میکنم زیر برف


تا شاید از داغ دلم کم بشه تا که بدونی رفتنت بوده سخت


به پنجره همش نگاه میکنم اسم کوچیکتو صدا میکنم


فایده نداره تو نمیخوای منو با عشق پاکمون وداع میکنم


از قاب پنجره نگاه میکنی یخ نگاه منو آب میکنی


اما باسه اینکه نبینی منو تو صورت پنجره هـــا میکنی


شاید دلت میخواد نگاهت کنم دست بزارم رو شیشه ی یخ زده


حرارت دستاتو کم بیارم تو این هوای سرد و ماتم زده


از پنجره منو صدا میکنی حک میکنی یه چیزی رو شیشه


انگاری که من اشتباه میکردم اسم منه دیگه تموم نمیشه
[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 3:43 ] [ بهزاد ] [ ]